ภาพกิจกรรมการอบรม
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
ค้นหารายชื่อหนังสือ มีเดียฯ
จาก สวก.

 

คลิก Link สวก.

โบรชัวร์หนังสือปี 60

ระดับประถม-มัธยม-อาชีวะประกาศ :
บ.มีเดียฯ เปิดรับพิจารณาผลงานวิชาการ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักวิชาการ อาจารย์ หรือ นักเขียน ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติย่อ
พร้อมตัวอย่างผลงาน

ได้ที่ :
mediamit@yahoo.com

หรือ ตามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้
รับพิมพ์งานทุกชนิด 
ขอราคาได้ที่ 
E-mail:
หรือติดต่อ 094-492-4207
กดไลท์และแชร์ได้
ประกาศรับสมัครพนักงาน

1. จบการศึกษา ม.6/อาชีวะ

2. ทำคอมพิวเตอร์เป็น

3. ขับรถเป็น จะพิจารณาพิเศษหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ของ MIT
Page 1 | 
ผู้ชม
วันนี้ 30
เมื่อวาน 88
ทั้งหมด 168,877
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 31
เมื่อวาน 101
ทั้งหมด 221,602
หนังสือปีการศึกษา 2560
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
หนังสือออกใหม่ปี 2559

  องค์ประกอบศิลป์เพื่องานกราฟิก
 • รู้จักศิลปะงานออกแบบกราฟิก
 • องค์ประกอบศิลป์ในงานกราฟิก
 • การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในงานโปสเตอร์
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในงานแผ่นพับ
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในปกหนังสือและสัญลักษณ์
 • การจัดพิมพ์และนำเสนอผลงาน
 ราคา 145 บาท


องค์ประกอบศิลป์เพื่องานกราฟิก
 • รู้จักศิลปะงานออกแบบกราฟิก
 • องค์ประกอบศิลป์ในงานกราฟิก
 • การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในงานโปสเตอร์
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในงานแผ่นพับ
 • ศิลปะการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ในปกหนังสือและสัญลักษณ์
 • การจัดพิมพ์และนำเสนอผลงาน
ราคา 99 บาทการใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6
 • พื้นฐานเบื้องต้นของ Flash CS6
 • การใช้เครื่องมือวาดภาพ
 • การสร้างข้อความ
 • Symbols และ Instance
 • Timeline และ Layer
 • การเขียน Action Script
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ราคา 99 บาท

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5
 • หลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5
 • การจัดเตรียมระบบ
 • โครงสร้างของการเขียน HTML5 ตามมาตราฐาน W3C
 • พื้นฐานการจัดรูปแบบด้วย CSS3
 • การแสดงผลและการรับข้อมูล
 • การจัดและการแต่งข้อความ การแต่งสี การบรรจุภาพ
 • การสร้างตารางและการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงหน้า
 • การจัดสร้างเฟรม Cascading Style Sheets(CSS) และธีม (Theme)
 • การใช้งาน Canvas และการใช้งาน Drag Drop
 • การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ
ราคา 99 บาท

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 2015
 • หลักการพัฒนาโปรแกรม
 • องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic
 • กระบวนการเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมคำนวณ
 • การเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขกรณี
 • การเขียนโปรแกรมทำซ้ำ
 • การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย
ราคา 99 บาทการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2013
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐษนข้อมูล
 • ความรู้ทั่วไปเกี่บวกับ โปรแกรม Microsoft Acces 2013
 • การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล
 • การป้อนข้อมูลและแก้ไขตารางข้อมูล
 • การสร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
 • การใช้งานแมโคร
 • การสร้างและการใช้งานฐานข้อมูลอย่าง่าย
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
 • การสร้างแบบสอมถามสำหรับสือค้นข้อมูล
 • การสร้างรายงาน
ราคา 95 บาท

          หนังสืออาชีวศึกษาหลักการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Bassic กระบวนการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมให้ตัวควบคุม การเขียนโปรแกรมคำนวณการ เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขกรณี การเขียนโปรแกรมทำซ้ำการใช้ตัวแปรชุด (Array) การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย
 ทบทวนคำสั่ง PHP พื้นฐาน  รู้จักการเขียนโปรแกรมรูปแบบ Object Oriented Program (OOP)  การสร้างเวปแอพลิเคชั่นด้วย Zend Framework  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MuSql และ  MongoDB  การใช้งานร่วมกับ Google API  เทคนิคพิเศษ (ส่งเมล์ด้วยGmail SMTP, Website Translator etc.)

 สนใจติดต่อ 089-155-1677

งานกราฟิก 3 มิติ (MAYA)

งานกราฟิก 3 มิติ (MAYA) เป็นการทำภาพ 3 มิติในเชิงปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาพ 3 มิติ ทำความรู้จักโปรแกรม MAYA การขึ้นรูปให้เป็น 3D เช่น โมเดลเนิร์บส์ โมเดลโพลีกอน การสร้างพื้นผิว การปรับแต่งพื้นผิวยูวี และการสร้างพื้นผิวแบบอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจัดแสงและเรนเดอร์ภาพ จนกระทั่งเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 3มิติ (3D MAYA) นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะด้วยการประมวลความรู้สู่โครงงานให้สามารถทำงาน 3D ได้อย่างแท้จริง และยังมีแบบข้อสอบปลายภาคได้ทดสอบความรู้อีกด้วย

หนังสือเรียน การสร้าง 2D แอนิเมชัน

ศึกษาขั้นตอนการสร้างงาน 2D แอนิเมชันตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงระดับกลางที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนแอนิเมชันได้ เทคนิกการออกแบบและวาดตัวละครให้น่าสนใจ งานด้าน Preproduction การวาดภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการตัดต่อผลงานด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS6


การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS6พื้นฐานเบื้องต้นของ Photoshop CS6การใช้เครื่องมือวาดภาพการสร้างข้อความSymbols และ InstanceTimeline และ Layerการสร้างภาพเคลื่อนไหว

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access 2010


การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access 2010ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2010  การสร้างและใช้งานฐานข้อมูลอย่างง่าย  การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูลและแก้ไขตารางข้อมูล  การสร้างแบบสอบถามสำหรับค้นหาข้อมูล การสร้างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล การสร้างรายงาน

การใช้โปรแกรมกราฟิก IIIustrator CS6


การใช้โปรแกรมกราฟิก IIIustrator CS6 พื้นฐานเบื้องต้น IIIustrator CS6การใช้เครื่องมือวาดภาพการสร้างข้อความSymbols และ InstanceTimeline และ Layerการสร้างภาพเคลื่อนไหว

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาซี


การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาซี ภาษาซีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมตัวแปลภาษา Cโปรแกรมใช้งาน Pelles Cการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำการใช้ตัวแปรชุดการใช้ตัวแปนชี้ตำแหน่ง

การสร้างเว็บเพจDreamweaver CS4

การสร้างเว็บเพจDreamweaver CS4พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS4การใช้ข้อความในเว็บเพจการใช้กราฟิกในเว็บเพจการใช้ตารางในเว็บเพจ
การอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

การใช้โปรแกรมตารางงาน Excel 2010

การใช้โปรแกรมตารางงาน Excel 2010ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Excel 2010การพิมพ์ข้อมูลในเซลล์และการจัดการแผ่นงาน (Worksheet) การจัดการข้อความในเซลล์และจัดรูปแบบเซลล์การใช้สูตร (Formulas) และฟังก์ชัน (Functions)การตกแต่งและพิมพ์แผ่นงานทางเครื่องพิมพ์การใช้แผนภูมิ (Charts)การใช้กราฟิก (Graphics) และลักษณะพิเศษอื่น ๆ ในแผ่นงานการจัดการฐานข้อมูลใน Excel 

การสร้างเว็บเพจ HTML

การสร้างเว็บเพจ HTMLการสร้าง Webseverโครงสร้างภาษา HTMLการจัดการข้อความ
การตกแต่งข้อความการแสดงลำดับรายการและการจัดการกับรูปภาพการสร้างตารางการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจการสร้างเฟรมการสร้างฟอร์มการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHPโครงสร้างภาษา PHPการจัดการข้อความการตกแต่งข้อความ
การแสดงลำดับรายการและการจัดการกับรูปภาพการสร้างตารางการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจการสร้างเฟรมการสร้างฟอร์มการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Powerpoint 2010

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Powerpoint 2010ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PowerPoint 2010การสร้างสไลด์เบื้องต้นการใช้ข้อความ (Text) ในสไลด์การใช้ภาพประกอบสไลด์การใช้รูปร่างอัตโนมัติ (Shape) และสมาร์ทอาร์ต (SmartArt) การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง กราฟ และการใช้มัลติมีเดียการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions) และการใช้เส้นทางการเคลื่อนไหว (Motion Paths)การเตรียมการนำเสนอและนำเสนอสไลด์

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2010ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2010การจัดรูปแบบตัวอักษรและย่อหน้าการใช้งานเอกสารและแก้ไขข้อความการตกแต่งเอกสารด้วยตาราง (Table)การตกแต่งเอกสารด้วยกราฟิก (Graphics)
การใช้กราฟิกพิเศษการสร้างรายงานและเอกสารแบบพิเศษ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งาน Word 2007การใช้งาน Excel 2007การใช้งาน PowerPoint 2007กิจกรรมและบททดสอบ

 Your Order

รวม 0.00  
รวมสุทธิ 0.00  
       
ราคา : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS6
ราคา : 75.00 บาท
การสร้างเว็บเพจ HTML
ราคา : 75.00 บาท
การสร้างเว็บเพจ HTML
ราคา : 84.00 บาท
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคา : 120.00 บาท
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ออฟฟิส 2010)
ราคา : 99.00 บาท
การสร้างเว็บไซต์
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 

บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
49/83 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2516-5690-1   โทรสาร 0-2516-5692

Contact : mediamit@yahoo.com

 
เว็บสำเร็จรูป