เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545093841

 
 หนังสือใหม่

Price : 95.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.3
Price : 90.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.2
Price : 95.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.6
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
Price : 95.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.3
Price : 90.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.2
Price : 95.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.6
Price : 90.00 บาท
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น ม.4
Price : 95.00 บาท
เทคโนโลยี ชั้น ม.5
Price : 90.00 บาท
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1
Price : 99.00 บาท
การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา
Price : 79.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.6
Price : 75.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.5
Price : 69.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4
Price : 69.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3
Price : 65.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2
Price : 59.00 บาท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1
Page 1 | 


 หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์(รายวิชาเพิ่มเติม)

Price : 99.00 บาท
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ออฟฟิศ 2010)
Price : 99.00 บาท
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5
Price : 99.00 บาท
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 2015
Price : 99.00 บาท
องค์ประกอบศิลป์เพื่องานกราฟิก
Price : 99.00 บาท
การเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP
Price : 130.00 บาท
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดด้วย Zend Framework
Price : 99.00 บาท
การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
Price : 99.00 บาท
การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS6
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator CS6
Price : 99.00 บาท
การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ (3D MAYA)
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator CS6
Price : 95.00 บาท
การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2010
Price : 85.00 บาท
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
Price : 89.00 บาท
การใช้โปรแกรม Authorware 7.0
Price : 99.00 บาท
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Pascal
Price : 99.00 บาท
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
Price : 75.00 บาท
การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
Price : 80.00 บาท
การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา LOGO
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4
Price : 89.00 บาท
การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3
Price : 85.00 บาท
การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3
Price : 70.00 บาท
การใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
Price : 70.00 บาท
การเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++2008 Express Edition
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2010
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมนำเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010
Price : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2010
Price : 85.00 บาท
การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
Price : 85.00 บาท
การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
Page 1 |  2 | 
ผู้ชม
วันนี้ 195
เมื่อวาน 164
ทั้งหมด 206,471
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 195
เมื่อวาน 195
ทั้งหมด 228,382
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
.
49/83 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-516-5690-1  มือถือ 089-155-8779
Email : mediamit@yahoo.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×