กิจกรรม



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

จัดอบรมหลักสูตร์ การเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษาPHP 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 30-31 มกราคม 2559 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 จัดอบรมหลักสูตร HTML5

 ณ มหาวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์  วันที่23-24 มกราคม 2559

 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

กิจกรรม ปี 2547

      จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างภาพยนตร์ 2D Animation" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต.ค. 47)

 

     กิจกรรม ปี 2548

      จัดอบรม เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์" ให้กับคณาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

 

     กิจกรรม ปี 2549

     1.  จัดอบรม เรื่อง "การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2005 " ที่กรุงเทพฯ (สันติราษฏร์บริหารธุรกิจ)


       2. จัดอบรม เรื่อง "การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2005 " ที่ขอนแก่น (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)


     

     กิจกรรม ปี 2550

      1. จัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Flash 8"   ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)

 


     2. จัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Flash 8"   ณ จังหวัดพิษณุโลก (มรฎ.พิบูลสงคราม)

    


      3. จัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Access 2003 "   ณ สถาบันสันติราฏร์บริหารธุรกิจ

 

     กิจกรรมอื่น ๆ 
   - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร.ร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

         - สมทบทุนรองประธานผ้าป่า ร.ร. หลวงพ่อป่านอนุสรณ์ จ.สมุทรปราการ       

         - มอบคอมพิวเตอร์และกล้องดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการศึกษา ร.ร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี



ผู้ชม
วันนี้ 119
เมื่อวาน 109
ทั้งหมด 185,417
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 120
เมื่อวาน 109
ทั้งหมด 205,434
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
.
49/83 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-516-5690-1  มือถือ 089-155-8779
Email : mediamit@yahoo.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×